Rev. Fr. Dr. Reji Varughese Manackalett

Co-ordinator, Malankara Syrian Catholic Church Community, UAE
Priest-In-Charge : Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah and Sharjah

St Anthony of Padua Catholic Church,

Ras Al Khaimah, United Arab Emirates 

Mobile : +971 56 235 0006 (temp)

WatsApp : +91 94968 73006

email : rejivarughese2016@gmail.com